Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.YASEMEEN.PL

1. Postanowienia ogólne:

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www. yasemeen.pl Właścicielem Sklepu Internetowego “Yasemeen” jest: Renata Orłowska ul. Fabryczna 10, 21-580 Wisznice NIP: 539-115-16-50

Kontakt ze sklepem: adres e-mail: kontakt@yasemeen.plsklep stacjonarny mieszczący się pod adresem: ul. Fabryczna 10, 21-580 Wisznice, Polska. Numer telefonu właścicielki: 883-777-457

Numer rachunku bankowego sprzedawcy: Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0004 8036 31492. Konto: Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

2. Warunki zawierania umowy sprzedaży: Założenie konta z loginem i hasłem, wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie wybranego produktu oraz kosztach dostawy. O wszelkich kosztach klient informowany jest w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Sklep www.yasemeen.pl nie posiada innych, ukrytych kosztów. Po przyjęciu zamówienia, sprzedawca niezwłocznie informuje klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został podany przez klienta do formularza, podczas składania zamówienia. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego, jako dowód zawarcia umowy. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień oraz do anulowania na życzenie klienta zamówień mających status nie wysłanych i nie nadanych w naszym systemie.

3. Warunki płatności: Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (podany podczas realizacji zamówienia. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym: ul. Fabryczna 10, 21-580 Wisznice. Nie wysyłamy przesyłek poza granicę Polski.

4. Termin płatności: Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu, umowa sprzedaży zostaje zerwana z winy klienta.

5. Wysyłka zamówienia: Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

6. Dostawa zamówienia Dostawa produktu dostępna jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są jawne i podane w trakcie składania zamówienia. Odbiór osobisty możliwy jest w sklepie stacjonarnym, mieszczącym się przy ulicy Fabrycznej 10, 21-580 Wisznice. Dostawa produktu do klienta następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania przez nas paczki (zgodnie z umową z firmą kurierską). Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki, niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną. Brak spisania protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru. Podczas gdy w paczce brakuje towaru, należy poinformować o tym mailowo sprzedawcę, maksymalnie w ciągu 2 dni od odebrania paczki.

7. Reklamacje i zwroty: Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dołączony jest do zamówienia. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nienaruszonym na adres sklepu. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz zapachów (np. proszku do prania, perfum, dezodorantu itp.).Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu, dołączony do zamówienia. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może skutkować opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Prawo odstąpienia od umowy: Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Butik “Yasemeen” realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.